top of page
חיפוש

עיצוב ותכנון דירות קטנות

ככל שהחלל קטן יותר, האתגר גדול יותר!

עד לפני זמן לא רב, דירה קטנה הייתה פועל יוצא של תקציב מצומצם, ולכן, העידה משהו על הגרים בה.


כיום, למרבה המזל, הנסיבות השתנו, וחלק גדול מבעלי הדירות הקטנות הם רווקים זוגות צעירים או זוגות מבוגרים יותר, שילדיהם בגרו ועברו לדירות משלהם, והדירה בה הם גידלו אותם הפכה לגדולה עבורם.

כלומר, כיום, לרוב, רכישת דירה קטנה יותר מגיעה מתוך בחירה מושכלת המתאימה לנסיבות ואינה, בהכרח, נובעת מאילוצים פיננסיים או מתכתיבים אחרים. בד בבד עם השתנות המגמה, התפתח תחום עיצוב דירות קטנות, ובימינו, הוא מאפשר לבעליהן של הדירות הקטנות לממש את הפוטנציאל הטמון בדירותיהם, ללא קשר לשטחן.עיצוב דירות קטנות - ככל שהחלל קטן יותר, האתגר גדול יותר!

מאחר וידוע כי לעיצובו של החלל השפעה ישירה על השוהים בו, על תחושתם ועל ההתנהלות הכולל בבית, עיצוב דירות קטנות מהווה אתגר גדול יותר עבור מעצב פנים מעיצובן של דירות גדולות.


זאת, מכיוון שהוא מצריך את החתירה ליצירת האווירה המבוקשת, ומצד שני - הוא מצריך מיקסום הפוטנציאל של הדירה הקטנה, תוך התחשבות במגבלות הגודל שלה.התאמתם של חדרי דירה קטנה, כמו גם התאמה כוללת שלה, לצרכי הגרים בה מבוססת על התחשבות באורח חייהם, בהרגליהם ובשימוש שעושים בני המשפחה בחדרי הדירה השונים.


עיצוב מסוג זה מציב בפני מעצב הפנים אתגר, אשר בו, לא מסוגל לעמוד בהצלחה כל מעצב פנים, אלא אם תחום התמחותו כולל התמחות ספציפית בדירות קטנות.לסטודיו ניסיון רב בתכנון ועיצוב פנים לבתים ודירות בגדלים שונים, מתוך התמחות בעיצובן של דירות קטנות, באופן שיתאים בדיוק רב לצרכי הגרים בהן.

שמירה על העיצוב המקורי והפונקציונאלי ומימוש של הפוטנציאל הטמון בחלל, בדירה או בבית המעוצב.


Comentários


bottom of page