top of page

עיצוב פנים מלא לדירה בגבעתיים

טקסט קצר אודות הפרויקט ומה הוא כלל, חשוב לא להאריך יותר מדי במילים,

רק 2-3 משפטים לכל היותר זה מספיק, התמונות מדברות בעד עצמן

חדר השינה של ההורים עבר מייקאובר במסגרתו כך וכך.....

הסלון עבר שינוי שכלל כך וכך וכך....

עוד עשינו בסלון כך וכך....

גומחה שהיתה ריקה ועזובה קיבלה חיים בעזרת...

בסופו של דבר מה קיבלנו? כמה מילות סיכום יפות

bottom of page